Podmínky ochrany osobních údajů

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je

Mé pomazlené já – Petra Jabůrková
Se sídlem na Žižkova 54, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
IČO: 74716328
(dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

Mé pomazlené já – Petra Jabůrková
Žižkova 54, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
eshop@mepraveja.cz
+420 602 175 602

1.1. Osobní údaje zpracovávám v případech souvisejících s návštěvou internetového obchodu na stránce www.mepraveja.cz („internetový obchod“) nebo s mou obchodní činností, tzn. především pokud:

1.1.1. jste se registrovali v internetovém obchodě jako stálý zákazník;

1.1.2. učinili jste v internetovém obchodě objednávku zboží;

1.1.3. přihlásili jste se k odběru obchodních sdělení;

1.1.4. jste podnikající fyzickou osobou, nebo zaměstnancem právnické osoby, se kterou jsem uzavřela smlouvu jako objednatel nebo dodavatel služeb nebo zboží;

1.1.5. jste můj zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání.

1.2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávám následující kategorie osobních údajů: 

2.1. Identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO.

2.2. Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa.

2.3. Další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, výše plateb a jejich historie, případně další obdobné údaje.

2.4. Další osobní údaje vámi poskytnuté ve smlouvě, dodatku, objednávce či v jiných dokumentech, a to včetně pozdějších aktualizací.

2.5. U mých zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání zpracovávám životopis a údaje potřebné ke zpracování mzdové a daňové agendy.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

3.4.Doba uchovávání údajů

3.4.1. Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

3.4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

IV. POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

4.1. V internetovém obchodě užívám soubory cookies.

4.2. Cookies jsou krátké textové soubory, které internetový obchod ukládá ve vašem počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se do internetového obchodu vrátíte.

4.3. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

4.4. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budu vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany internetového obchodu a cookies mých zpracovatelů.

4.5. Soubory cookies jsou v internetovém obchodě užívány za účelem:

4.5.1. umožnění základního fungování internetového obchodu;

4.5.2. měření návštěvnosti internetového obchodu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků v internetovém obchodu.

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

V. PRÁVNÍ TITUL A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zpracovávám z následujících důvodů:

5.1. Dodání zboží a plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo jiných ujednání

5.1.1. Osobní údaje zpracovávám, protože je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy s vámi a uplatňování práv ve smlouvě sjednaných.

5.2. Plnění zákonných povinností

5.2.1. Mezi mé právní povinnosti patří zejména vystavování, příjem a archivace daňových dokladů, vedení spisů zaměstnanců, vedení mzdové agendy.

5.3. Oprávněný zájem

5.3.1. Osobní údaje zákazníků pro potřeby přímého marketingu zpracovávám, neboť se jedná o můj oprávněný zájem.

5.3.2. V případě, že by byl sběr cookies považován za zpracování osobních údajů, jedná se také o můj oprávněný zájem.

5.3.3. Na základě oprávněného zájmu vám můžu zaslat dotazník, jehož předmětem bude ověření vaší spokojenosti s nákupem v internetovém obchodě.

5.3.4. Pokud by vás zpracování vašich osobních údajů z tohoto důvodu obtěžovalo, dejte mi prosím co nejdříve vědět.

5.4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

5.4.1. Osobní údaje mohu také zpracovávat, pokud mi k tomu dáte výslovný a svobodný souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

VI. ZPRACOVATELÉ, PŘÍJEMCI A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Pro efektivní fungování internetového obchodu mám uzavřeny smlouvy s dalšími poskytovateli služeb, kterým mohu předat vaše osobní údaje ke zpracování. Zpracování vašich osobních údajů mohou provádět zejména:

6.1.1. poskytovatelé poštovních a přepravních služeb;

6.1.2. poskytovatelé zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;

6.1.3. poskytovatelé softwarových a IT služeb;

6.1.4. poskytovatelé marketingových služeb;

6.1.5. poskytovatelé platebních služeb;

6.1.6. poskytovatelé účetních služeb;

6.1.7. poskytovatelé právních služeb.

6.2. Za účelem vymáhání pohledávek mohou být vaše osobní údaje předány vymáhací společnosti a/nebo advokátní kanceláři.

6.3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VII. VAŠE PRÁVA

7.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

7.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrováním dat a mechanickým zabezpečením.

8.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

9.4. Pokud odmítnete poskytnout osobní údaje nezbytné pro výše uvedené účely, může se stát, že vám nebudu moci dodat objednané zboží či službu.

 

Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 1.3.2024

Zpět do obchodu